GIEDRIUS ULINSKAS
ADVOKATAS
Kuo galiu Jums padėti ?
Sveikiname Jus, nepriklausomai Lietuvai 100 metų !

Praktikos sritys

Teisinės paslaugos, civilinės, komercinės, darbo, šeimos, administracinės, baudžiamosios, finansų, mokesčių teisės bei kitais teisės klausimais.
Klientui pageidaujant gali būti sudaroma nuolatinė teisinės pagalbos sutartis.

Administracinė teisė

Konsultavimas administracinės teisės klausimais, teisinės pagalbos teikimas administracinių teisės pažeidimų bylose.

Prašymų, pareiškimų, skundų, pretenzijų ir kitų teisinių dokumentų rengimas.
Atstovavimas nagrinėjant administracines bylas valdžios institucijose bei teismuose.

Skaityti plačiau »

Baudžiamoji teisė

Gynėjo funkcijų vykdymas baudžiamosiose bylose;
Konsultavimas baudžiamosios teisės klausimais.
Prašymų, pareiškimų, skundų, pretenzijų ir kitų teisinių dokumentų rengimas.

Darbo teisė

Darbo sutarčių, kolektyvinių sutarčių, visiškos materialinės atsakomybės, konfidencialumo, nekonkuravimo, apmokymo išlaidų atlyginimo kitų sutarčių rengimas.

Konsultacijų teikimas darbo sutarčių nutraukimo, darbuotojų priėmimo/atleidimo, darbo apmokėjimo, komandiruočių, darbo laiko ir kitais klausimais. Vidaus darbo tvarkos taisyklių, darbuotojų pareiginių nuostatų (instrukcijų), kitų bendrą darbo tvarką ir darbo santykius reglamentuojančių dokumentų rengimas. Atstovavimas darbdavio ar darbuotojo interesams darbo ginčuose.

Skaityti plačiau »

Įmonių teisė

Visų rūšių juridinių asmenų steigimas, pertvarkymas, reorganizavimas, likvidavimas, bendrovių įstatinio kapitalo didinimas/mažinimas, akcijų pirkimo-pardavimo dokumentų rengimas.

Atstovavimas akcininkams (dalininkams) bendrovių ir kitų juridinių asmenų akcininkų (dalininkų) susirinkimuose. Teisinės pagalbos teikimas įmonių nemokumo, restruktūrizavimo, bankroto ir kitais su juridiniais asmenimis susijusiais klausimais. Visuotinių akcininkų susirinkimų ir kitų kolegialių juridinio asmens organų posėdžių, susirinkimų pravedimas.

Skaityti plačiau »

Mokesčių teisė

Teisinis mokesčių administratoriaus veiksmus įvertinimas ir skundų dėl mokesčių administratoriaus sprendimų ruošimas. Paklausimų mokesčių administratoriui ruošimas.

Atstovavimas kliento interesams atitinkamose mokestinėse institucijose ir teismuose, kilus mokestiniam ginčui. Konsultavimas kitais mokestiniais klausimais.

Skaityti plačiau »

Šeimos teisė

Konsultavimas teisiniais santuokos sudarymo, nutraukimo, sutuoktinių turto teisinio statuso nustatymo ir kitais šeimos teisės klausimais, vedybų sutarčių rengimas.

Atstovavimas santuokos nutraukimo, bendrosios jungtinės nuosavybės padalinimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikams priteisimo, tėvystės nustatymo, tėvystės (motinystės) nuginčijimo ir kitose šeimos bylose.

Skaityti plačiau »

Veikla

Mūsų filosofija - advokatas, tai kaip geras draugas ir kaip šeimos gydytojas, skubiai prireikus teisinės pagalbos galime ją suteikti bet kuriuo metu.

Pasiūlymas įmonėms

Rengiame išskirtinius pasiūlymus įmonėms, kur suteikiame kompleksines teisines paslaugas kaip juridiniui asmeniui, taip ir juridinio asmens darbuotojams (asmeniniais, šeimos narių klausimais).

Studentams

Nuolat priimame teisės studentus norinčius atlikti teisinę praktiką. Geriausiems praktikantams negailime gerų rekomendacijų. O pas mus įgytos žinios Jums padės toliau siekti savo teisinės karjeros aukštumų.

Bendradarbiaujame

Visada esame atviri pasiūlymams. Bendradarbiaujame su kitais advokatais - partneriais Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune ir kituose miestuose.

Padedame

Dalyvaujame labdaringoje veikloje, bendraujame su nevyriausybinėmis ir viešosiomis įstaigomis. Taip pat pagal projektus teikiame nemokamas teisines paslaugas telefonu.

Apie mus

 • Bendras teisinio darbo stažas

  nuo 1995 metų.

  Esu dirbęs valstybės tarnyboje mokesčių teisės srityje, o taip pat vienoje iš didžiausių Pabaltyje telekomunikacijų bendrovių, turiu didelę darbo su skolininkais patirtį.

 • 2007 m. gruodis

  Įkūrta advokatų kontora

  Lietuvos Advokatų Tarybos sprendimu buvau įrašytas į praktikuojančių advokatų sąrašą.

 • 1990 m. - 1991 m.

  Sausio 13 d.

  Esu dalyvavęs Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo procese 1990 m. - 1991 metų laikotarpyje, dalyvavau Sausio 13- osios įvykiuose, laisvės gynėjų gretose.

 • Mes
  Dirbame
  Jums !

Mūsų komanda

Atstovaujame klientų interesus visų instancijų teismuose bei kitose institucijose.

Giedrius Ulinskas

Advokatas
ulinskas.ulinskas@gmail.com

Informacija pildoma

Informacija pildoma


Garantuojame suteikti kokybišką, profesionalią teisinę pagalbą bet kuriuo metu,
bei užtikrinti kliento informacijos privatumą.

Klauskite

Stengiamės įsiklausyti ir visada padėti Jums rūpimais klausimais.